aarch64-linux-gnu-glibc 2.25-1

アーキテクチャ:any
リポジトリ:community
説明:GNU C Library ARM64 target
上流 URL:http://www.gnu.org/software/libc/
ライセンス:GPL, LGPL
パッケージ容量:7.5 MB
インストール容量:37.8 MB
パッケージ作成者:Anatol Pomozov
最終更新:2017-02-07 05:09:10 JST

aarch64-linux-gnu-glibc を必要とするパッケージ (1)