libretro (i686)

パッケージ数: 19。

アーキテクチャリポジトリ名前バージョン説明最終更新
i686communitylibretro-beetle-psx1436-1Sony PlayStation core2017-02-27
i686communitylibretro-beetle-psx-hw1436-1Sony PlayStation core2017-02-27
i686communitylibretro-bsnes499-1Super Nintendo Entertainment System cores2017-02-05
i686communitylibretro-desmume5301-1Nintendo DS core2017-02-05
i686communitylibretro-gambatte635-1Nintendo Game Boy/Game Boy Color core2017-02-05
i686communitylibretro-genesis-plus-gx1111-1Sega MS/GG/MD/CD core2017-02-05
i686communitylibretro-mgba4278-1Nintendo Game Boy Advance core2017-02-06
i686communitylibretro-nestopia721-1Nintendo Entertainment System core2017-02-06
anycommunitylibretro-overlays106-1Collection of overlays for libretro2017-02-06
i686communitylibretro-scummvm78548-1ScummVM core2017-02-06
anycommunitylibretro-shaders587-1Collection of shaders for libretro2016-05-03
anycommunitylibretro-shaders-cg661-2Collection of shaders for libretro2017-02-12
anycommunitylibretro-shaders-glsl661-2Collection of shaders for libretro2017-02-12
anycommunitylibretro-shaders-slang661-2Collection of shaders for libretro2017-02-12
i686communitylibretro-snes9x596-1Super Nintendo Entertainment System core2017-02-06
i686communitylibretro-yabause2876-1Sega Saturn core2017-02-06
i686communityretroarch1.5.0-2Reference frontend for the libretro API2017-03-26
anycommunityretroarch-assets-xmb401-1XMB menu assets for RetroArch2017-03-23
anycommunityretroarch-autoconfig-udev1172-1udev joypad autoconfig for RetroArch2017-04-14