kodi-addons-screensaver (i686)

パッケージ数: 10。

アーキテクチャリポジトリ名前バージョン説明最終更新
i686communitykodi-addon-screensaver-asteroids20170314.111881d-1Asteroids screensaver for Kodi2017-03-14
i686communitykodi-addon-screensaver-asterwave20161216.2c82b03-2AsterWave screensaver for Kodi2017-02-05
i686communitykodi-addon-screensaver-biogenesis20170416.8cf0d12-1BioGenesis screensaver for Kodi2017-04-16
i686communitykodi-addon-screensaver-cpblobs20161216.585c25b-2CpBlobs screensaver for Kodi2017-02-05
i686communitykodi-addon-screensaver-greynetic20170416.2c103d0-1Greynetic screensaver for Kodi2017-04-16
i686communitykodi-addon-screensaver-matrixtrails20161216.84ca058-2Matrix trails screensaver for Kodi2017-02-05
i686communitykodi-addon-screensaver-pingpong20170314.88c7fed-1Ping-pong screensaver for Kodi2017-03-14
i686communitykodi-addon-screensaver-pyro20170416.91a863a-1Pyro screensaver for Kodi2017-04-16
i686communitykodi-addon-screensaver-rsxs20170110.b68a652-1RSXS screensaver add-ons for Kodi2017-02-05
i686communitykodi-addon-screensaver-stars20170416.8ff5ad1-1Starfield screensaver for Kodi2017-04-16